Rivier

Rivier-platform

goedgekeurd door Autoriteit Consument en Markt

Level Playing Field

Medio 2020 heeft de ACM (Autoriteit Consument en Markt) het Rivier-platform goedgekeurd.

Rivier is ontstaan uit een samenwerking tussen NS, RET en HTM. Deze partijen stellen hun kennis en kunde ter beschikking om de vervoersmarkt te veranderen in een samenwerking met zo veel mogelijk partijen om op die manier de reiziger het beste te bieden van wat er beschikbaar is.

Voorwaarden aan oprichting platform

De ACM heeft een aantal voorwaarden gesteld aan de oprichting van het platform. Die zorgen ervoor dat toegang tot het platform voor aanbieders van mobiliteitsdiensten is gewaarborgd en innovatie wordt gestimuleerd en dat ook een gelijk speelveld blijft bestaan.

Mede op basis van deze voorwaarden hebben de vervoerders het volgende met de ACM afgesproken:

  • Het platform wordt open ingericht met neutrale algoritmes die primair de reizigers dienen. De filosofie is dat het platform openstaat voor zo veel mogelijk partijen die zo laagdrempelig mogelijk bij het platform kunnen aansluiten.
  • Het platform heeft geen winstoogmerk. We werken op basis van het kostprijs-plus-model, waarmee we continuïteit van Rivier garanderen. De kosten worden zo veel mogelijk naar gebruik verdeeld tussen de aangesloten partijen. Deelnemende Transport Operators betalen voor de ontsluiting van hun diensten een bijdrage aan het platform; MaaS-providers betalen voor het platform op basis van gebruik.
  • Door te kiezen voor een nieuwe onderneming in een aparte entiteit borgen de initiatie nemende vervoersbedrijven een correcte omgang met de informatie en privacy van betrokkenen.
  • Alle Traffic Operators worden aangesloten. Als er veel Traffic Operators tegelijk willen aansluiten, dan zorgen we dat we de juiste prioriteiten stellen. We doen dat op een objectieve manier, op basis van dit beoordelingskader.
Rivier.nu